VÉ MÁY BAY - KHÁCH SẠN - DU LỊCH

Quý khách có bất kì thắc mắc hoặc cần trợ giúp, vui lòng gọi
Hotline : 0932.259.915 ( zalo/ viber) - Tư vấn trực tiếp 24/7

VNAHOLIDAYS – ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

VNAHOLIDAYS – ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

VNAHOLIDAYS - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

TP. HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.290.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.859.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Skylark Hotel 5.646.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 4.521.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

CẦN THƠ – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.290.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.859.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Skylark Hotel 5.646.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 4.521.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

 

PHÚ QUỐC – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.290.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.859.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Skylark Hotel 5.646.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 4.521.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

ĐÀ LẠT- HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Skylark Hotel 5.523.600 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 8.391.600 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19

NHA TRANG – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Skylark Hotel 5.523.600 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 8.391.600 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 8.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 6.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Skylark Hotel 4.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

HUẾ – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 8.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 6.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Skylark Hotel 4.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19

 

BUÔN MA THUỘT – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Skylark Hotel 5.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 4.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

 

CHU LAI – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 8.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 6.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Skylark Hotel 4.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

PLEIKU – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Skylark Hotel 5.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

QUY NHƠN – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Skylark Hotel 5.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19

VINH – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 9.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Skylark Hotel 5.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19

TUY HÒA – HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sunway Hotel Hanoi 8.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Mercure Hanoi La Gare Hotel 6.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Skylark Hotel 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Maison D’Hanoi Boutique Hotel 3.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

HÀ NỘI – ĐÀ LẠT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Muong Thanh Holiday Dalat Hotel 5.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Dalat Plaza Hotel 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Dulys Hotel Da Lat 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Dalat Edensee Lake Resort & Spa 7.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Muong Thanh Holiday Dalat Hotel 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Dalat Plaza Hotel 3.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Dulys Hotel Da Lat 3.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Dalat Edensee Lake Resort & Spa 6.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19

BUÔN MA THUỘT/ NHA TRANG – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hung Anh Hotel 3.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel 6.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
CocoBay Da Nang 3.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Serene Hotel Da Nang 6.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Hoi An River Beach Resort & Residences 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Hoi An Waterway Resort 4.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Allegro Hoi An – Little Luxury Hotel & Spa 8.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Emm Hoi An Hotel 5.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

HẢI PHÒNG – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hung Anh Hotel 2.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel 5.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
CocoBay Da Nang 3.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Serene Hotel Da Nang 6.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Hoi An River Beach Resort & Residences 4.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Hoi An Waterway Resort 3.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Allegro Hoi An – Little Luxury Hotel & Spa 8.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Emm Hoi An Hotel 4.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

 

 

HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hung Anh Hotel 2.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel 5.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
CocoBay Da Nang 3.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Serene Hotel Da Nang 6.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Hoi An River Beach Resort & Residences 4.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Hoi An Waterway Resort 3.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Allegro Hoi An – Little Luxury Hotel & Spa 8.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Emm Hoi An Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

 

TP. HỒ CHÍ MINH – HUẾ

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Century Riverside Hotel Hue 3.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Thanh Lich Hotel Hue 2.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – HUẾ

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Century Riverside Hotel Hue 3.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Thanh Lich Hotel Hue 2.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19

NHA TRANG/ PHÚ QUỐC/ ĐÀ LẠT- TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 3.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19

ĐÀ NẴNG/ HUẾ – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 5.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 5.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 3.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 4.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19

HẢI PHÒNG/ HÀ NỘI – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 6.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 6.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 5.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

ĐỒNG HỚI – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 4.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 5.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

 

QUY NHƠN – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 3.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19

PLEIKU – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 3.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

BUÔN MA THUỘT – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 3.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 4.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

THANH HÓA – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 6.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 6.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 4.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 5.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

VINH – TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Emm Saigon Hotel 6.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Aristo Saigon 6.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
 Ambassador Sai Gon Hotel 5.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
New Pacific Sai Gon 5.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

ĐÀ NẴNG – NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sen Viet Premium Hotel Nha Trang 6.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 7.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Soho Hotel 3.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
MerPerle Hon Tam Resort 10.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Alana Nha Trang Beach 5.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

 

HÀ NỘI – NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sen Viet Premium Hotel Nha Trang 6.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 8.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Soho Hotel 4.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
MerPerle Hon Tam Resort 10.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Alana Nha Trang Beach 6.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sen Viet Premium Hotel Nha Trang 5.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 7.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Soho Hotel 3.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
MerPerle Hon Tam Resort 9.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Alana Nha Trang Beach 5.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – PHÚ QUỐC

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sai Gon Phu Quoc Resort & Spa 7.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Muong Thanh Luxury Phu Quoc 6.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Elwood Resort 5.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Ola Phu Quoc Hotel 4.800.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – PHÚ QUỐC

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Sai Gon Phu Quoc Resort & Spa 6.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Muong Thanh Luxury Phu Quoc 5.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Elwood Resort 4.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Ola Phu Quoc Hotel 3.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19

 

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG HỚI

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Bao Ninh Beach Resort 3.500.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Muong Thanh Holiday Quang Binh Hotel 3.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Sun Spa Resort Quang Binh 6.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – QUY NHƠN

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Aurora Villas & Resort Quy Nhơn 7.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Sai Gon Quy Nhon Hotel 5.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Seagull Hotel Quy Nhon 5.900.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Casa Marina 8.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – QUY NHƠN

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Aurora Villas & Resort Quy Nhơn 7.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Sai Gon Quy Nhon Hotel 5.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Seagull Hotel Quy Nhon 4.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Casa Marina 7.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – TUY HÒA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Cendeluxe Hotel 4.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Vietstar Resort & Spa 6.990.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

ĐÀ NẴNG – BUÔN MA THUỘT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
AEC Hotel Ban Me 2.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Sai Gon Ban Me Hotel 4.700.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Dakruco Hotel 4 star 4.100.600 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

HÀ NỘI – BUÔN MA THUỘT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
AEC Hotel Ban Me 3.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Sai Gon Ban Me Hotel 5.000.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Dakruco Hotel 4 star 4.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – BUÔN MA THUỘT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
AEC Hotel Ban Me 2.100.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Sai Gon Ban Me Hotel 4.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Dakruco Hotel 4 star 3.600.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – BUSAN

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Kim Tho Hotel 5.300.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
International Hotel 4.200.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
 Ninh Kieu Riverside Hotel 5.400.000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-31/03/19
Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
JJ Inn 21,284,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Ibis Ambassador Busan Haeundae 23,154,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Elysee Hotel 24,010,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – BUSAN

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
JJ Inn          24,955,934 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Ibis Ambassador Busan Haeundae          26,825,306 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Elysee Hotel          27,682,102 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – TOKYO

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Pearl Hotel Kasai 24,531,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Route Inn Tokyo Asagaya 27,880,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sunroute Asakusa 28,815,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH/ ĐÀ NẴNG- TOKYO

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Pearl Hotel Kasai 24,303,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Route Inn Tokyo Asagaya 27,653,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sunroute Asakusa 28,587,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – OSAKA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hotel Route Inn Osaka Honmachi 27,206,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sun White 28,919,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hearton Shinsaibashi 29,101,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – OSAKA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hotel Route Inn Osaka Honmachi 26,978,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sun White 28,692,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hearton Shinsaibashi 28,873,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

 

HÀ NỘI – FUKUOKA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Ascent Fukuoka 24,322,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hakata Nakasu Washington Hotel 24,477,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – FUKUOKA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Ascent Fukuoka 24,094,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hakata Nakasu Washington Hotel 24,250,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

 

 

HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH – NAGOYA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Nagoya Sakae Washington Hotel 24,804,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Nagoya Kokusai Hotel 23,908,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
The B Nagoya 25,232,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – NAGOYA

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hotel Route Inn Osaka Honmachi 24,576,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sun White 23,680,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hearton Shinsaibashi 25,004,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

 

 

HÀ NỘI – LONDON

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hotel Route Inn Osaka Honmachi 43,871,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sun White 43,910,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hearton Shinsaibashi 43,936,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – LONDON

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Hotel Route Inn Osaka Honmachi 43,643,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hotel Sun White 43,682,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hearton Shinsaibashi 43,708,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

 

HÀ NỘI – MOSCOW

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Holiday Inn 29,853,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Vega Izmailovo 30,567,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hilton Garden Inn Krasnoselska 31,801,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

HÀ NỘI – FRANKFURT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Colour Hotel 39,288,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Admiral Frankfurt 39,483,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Memphis 40,106,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – FRANKFURT

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Colour Hotel 39,060,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Admiral Frankfurt 39,255,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Memphis 39,878,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

 

HÀ NỘI – PARIS

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Campanile Le Blanc-mesnil 38,467,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Eurohotel Paris Creteil Metro 38,818,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Eurohotel Paris Orly/Rungis 39,065,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

TP. HỒ CHÍ MINH – PARIS

Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay
Campanile Le Blanc-mesnil 38,240,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Eurohotel Paris Creteil Metro 38,590,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Eurohotel Paris Orly/Rungis 38,837,000 15/08/2018 – 22/08/2018 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19

kHÁCH SẠN

  • Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Nguồn: vnaholidays – ưu đãi đặc biệt

error: Content is protected !!